Aplikacje i materiały wideo na smartfony wyzwaniem dla sieci komórkowych 2016-08-24

Wzrost popularności aplikacji wideo powoduje większą liczbę problemów ze smartfonami, pomimo poprawy jakości sieci.
Dwóch na pięciu użytkowników smartfonów doświadcza w ciągu tygodnia ponad 11 problemów związanych z korzystaniem ze swojego telefonu. Ta grupa użytkowników wykazuje chęć do zmiany operatora dwukrotnie częściej. Wskaźnik Net Promoter Score (NPS) przestaje odzwierciedlać lojalność użytkowników smartfonów.

Skomentuj!