Play ma 14,6 mln klientów i wzrost przychodów oraz zysku operacyjnego 2016-08-26

Najważniejsze dane finansowe za 2 kw. 2016 r.: Całkowita baza klientów wzrosła do 14,6 mln (+12,2% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych na koniec 2 kw. 2016 r. zwiększył się do 52,2% z 49,4% na koniec 2 kw. 2015 r. Całkowite przychody operacyjne wyniosły 1 489 mln zł, co stanowi wzrost o 12 % r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 491 mln zł, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z trzymiesięcznym okresem zakończonym w czerwcu 2015 r.

Skomentuj!