Wyniki Grupy OEX w 1H2016 2016-08-31


Grupa OEX (wcześniej Grupa Tell) zakończyła pierwszą połowę 2016 roku skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży w wysokości 177,449 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 4,553 mln zł.

Skomentuj!