Wyniki Grupy Eurotel po 2Q2016 2016-09-05


Skonsolidowane przychody Grupy Eurotel w I półroczu 2016 r. wyniosły 157,28 mln zł, a zysk netto zaś 3,489 mln zł. Dla porównania w I półroczu zeszłego roku osiągnięto 144,6 mln zł przychodu oraz 4,226 mln zł zysku netto.

Skomentuj!