Co drugi Polak nie chce zmienić swojego operatora komórkowego 2016-09-08

Polscy użytkownicy smartfonów oceniają sieci komórkowe. Jakość mobilnego internetu jest dla 20 procent Polaków korzystających ze smartfonów, najważniejszym czynnikiem determinującym lojalność wobec operatora komórkowego. Polska znalazła się wśród 14 krajów objętych badaniem Ericsson ConsumerLab, dotyczącym korzystania z sieci komórkowych.

Skomentuj!