UKE – do 2025 roku dla każdego 100 Mb/s 2016-09-12

Zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową, do 2020 r. wszyscy Polacy powinni znaleźć się w zasięgu sieci o przepływności minimum 30 Mb/s, a połowa gospodarstw domowych uzyskać dostęp do ponad 100 Mb/s. Przyczynić ma się do tego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w którym przewidziano blisko 4 miliardy złotych na przygotowanie infrastruktury szerokopasmowej – powiedział podczas Forum w Krynicy Krzysztof Dyl Zastępca Prezesa UKE.

Skomentuj!