GUS – stan telefonii ruchomej w Polsce w 2015 r. na tle krajów UE 2016-09-15

GUS zaprezentował kolejną edycję publikacji zawierającej podstawowe dane dotyczące działalności telekomunikacji. W telefonii ruchomej liczba abonentów według stanu na koniec 2015 r. wynosiła 56,3 mln i była o 2,3% mniejsza niż w końcu 2014 r. W 2015 r. w telefonii ruchomej czas trwania połączeń telefonicznych w ruchu krajowym wzrósł o 9,6% w porównaniu do 2014 r. W końcu roku korzystało z usług Internetu szerokopasmowego ok. 14 mln użytkowników, tj. ok.15% więcej niż przed rokiem.

Skomentuj!