Użytkownicy iPKO i Inteligo dodatkowo chronieni 2016-09-16

W serwisach transakcyjnych PKO Banku Polskiego pojawiło się dodatkowe zabezpieczenie – tzw. obrazek bezpieczeństwa. Każdy klient po zalogowaniu do serwisu samodzielnie wybierze obrazek spośród puli zaproponowanych przez bank. Dzięki możliwości każdorazowej weryfikacji prezentowanego przy logowaniu obrazka, klienci będą mogli dodatkowo potwierdzić autentyczność strony.

Skomentuj!