Konsolidacja na polskim rynku telekomunikacyjnym – jak wpłynie na rynek? 2016-09-16

Na polskim rynku telekomunikacyjnym roczne przychody każdego z czterech największych operatorów przekraczają 5 mld. Ich udział w rynku sumuje się do 73%. Konsolidacji w realiach polskiego rynku telekomunikacyjnego nie da się powstrzymać. W grupie największych graczy przedmiotem lub podmiotem działań konsolidacyjnych może być P4, operator sieci Play – mówi Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych, Audytel S.A.

Skomentuj!