OEX przejmuje spółkę Archidoc 2016-09-21


OEX podpisał przedwstępną umowę zakupu spółki Archidoc za 17,86 mln zł.

Skomentuj!