UOKiK zbada przepadanie niewykorzystanych środków w prepaidach 2016-09-26

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko czterem największym operatorom telekomunikacyjnym: Orange Polska, P4 (Play), Polkomtel (Plus) oraz T-Mobile Polska. Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudza to, że operatorzy po upływie ważności konta nie zwracają konsumentom niewykorzystanych środków.

Skomentuj!