UOKiK sprawdza, czy Orange, Play, Plus i T-Mobile mają prawo kasować niewykorzystane środki klientom prepaidowym 2016-09-26

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął postępowania przeciw czterem największym operatorom telekomunikacyjnym: Orange Polska, P4, Polkomtelowi oraz T-Mobile Polska. Chodzi o niezwracanie niewykorzystanych środków klientom ofert na kartę.

Skomentuj!