Netia – zmiany w składzie Zarządu 2016-09-30

Cezary Chałupa złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki – poinformowała Netia w komunikacie. Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Cezary Chałupa nie przedstawił przyczyn złożenia rezygnacji.

Skomentuj!