MAC – koniec kontroli rządu USA nad Internetem 2016-10-06

1 października br. wygasła umowa pomiędzy ICANN – organizacją odpowiedzialną za administrowanie systemem domen internetowych, koordynacją przydzielania adresów IP, rejestracją protokołów komunikacji – a rządem USA. Oznacza to, że sprawowany dotychczas przez amerykańską administrację nadzór nad tymi ważnymi funkcjami przechodzi do globalnej społeczności Internetu.

Skomentuj!