Samsung przejmuje Viv i zapowiada przejście na inteligentne interfejsy i sterowanie głosem 2016-10-07

Firma Samsung Electronics ogłosiła, że zawarła porozumienie w sprawie nabycia Viv Labs, inteligentnego interfejsu o wszechstronnym zastosowaniu. Viv opracowała wyjątkową, otwartą platformę sztucznej inteligencji (AI), która daje niezależnym programistom możliwość używania i tworzenia wirtualnych asystentów konwersacyjnych, a także integrowania języka interfejsu opartego na języku naturalnym w celu zastosowania go w dobrze znanych aplikacjach i usługach.

Skomentuj!