UKE – Usługi machine to machine w Polsce 2016-10-20

Urząd Komunikacji Elektronicznej prezentuje opracowanie dotyczące usług „machine to machine” (M2M) w Polsce. Karty M2M stanowiły na koniec 2015 r. ok. 4% wszystkich kart SIM. Na koniec czerwca 2016 r. w modelu M2M aktywnych było 2,23 mln kart SIM. Oznacza to wzrost w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o 45%.

Skomentuj!