KER – za dużo krwi w reklamie Orange (wideo) 2016-12-15

Komisja Etyki Reklamy uznała za niezgodną z dobrymi obyczajami reklamę operatora Orange Historie na kartę: 6 złotych monet. W opinii Zespołu Orzekającego reklama zawiera elementy przemocy i tym samym może zachęcać do aktów przemocy i wpisywać się w sferę brutalizacji życia społecznego i nie można tego usprawiedliwić konwencją dowcipu/pastiszu.

Skomentuj!