SKW odmawia podania statystyk dotyczących bilingów 2016-12-23


Służba Kontrwywiadu Wojskowego odmówiła fundacji Panoptykon podania statystyk sięgania po bilingi obywateli. Odmowa przyszła po… trzech latach.

Skomentuj!