Komentarz T-Mobile do decyzji UOKiK 2017-01-05


T-Mobile zamierza odwołać się od decyzji Urzędu z uwagi na brak zasadności nałożonej na firmę kary pieniężnej.

Skomentuj!