Macro Games zawarł umowę z T-Mobile 2017-01-10


Macro Games, spółka zajmująca się tworzeniem i zarządzeniem portali e-sportowych, podpisała umowę o współpracy z T-Mobile Polska.

Skomentuj!