Apple wyłącza narzędzie Activation Lock 2017-01-30


Kilka dni temu wyłączona została usługa do sprawdzenia aktywności blokady iPhone’ów.

Skomentuj!