Mniej użytkowników telefonów komórkowych w Polsce, spada liczba kart pre-paid 2017-02-01

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego penetracja telefonii komórkowej w Polsce na koniec 2016 roku zmniejszyła się do 142,4 procent. Liczba użytkowników usług komórkowej osiągnęła poziom 54,7 mln i byla niższa o 2,7 procent w stosunku do roku 2015.

Skomentuj!