UKE: 187 spraw w sądzie polubownym i żadnej rozprawy 2017-02-08


W 2016 r. do Sądu Polubownego przy UKE wpłynęło 187 spraw. Nie odbyła się jednak ani jedna rozprawa.

Skomentuj!