UOKiK – 450 osób pokrzywdzonych przez Twoją Telekomunikację 2017-02-15

Operator telefoniczny Twoja Telekomunikacja może wprowadzać konsumentów w błąd. Urząd rozpoczął postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko spółce „Twoja Telekomunikacja”. Do Urzędu i rzeczników konsumentów trafiło prawie 450 zgłoszeń od klientów.

Skomentuj!