Hawe zwiększa pojemność swojej sieci do 8 Tbps 2017-02-21


Huawei Polska zrealizuje dla Hawe wdrożenie nowego systemu transmisji światłowodowej DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). System transmisyjny obejmie swym zakresem cały kraj i połączy kilkadziesiąt miast położonych w zasięgu ogólnopolskiej sieci światłowodowej Hawe Telekom.

Skomentuj!