T-Mobile Polska ze wzrostem wpływów i liczby abonentów, zmalał zysk 2017-03-03

W 2016 roku T-Mobile Polska osiągnął ponad 6,4 mld złotych przychodów, ale wskaźnik EBITDA okazał się o 13,4 procent niższy w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadła liczba kart pre-paid obsługiwanych przez operatora, większa jest za to baza klientów płacących abonament.

Skomentuj!