Bezpieczeństwo jako usługa 2017-03-10

Szybka transmisja danych, big data czy deep learning stają się integralnymi elementami coraz bardziej zaawansowanych systemów zabezpieczeń. Także rosnąca popularność i dostępność urządzeń działających w ramach Internetu Rzeczy sprawia, że ich producenci muszą zwrócić szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa i ochrony tak danych, jak i niezbędnej infrastruktury.

Skomentuj!