Wyniki Grupy Cyfrowy Polsat po 4Q2016 2017-03-16


W IV kwartale 2016 roku Grupa Cyfrowy Polsat uzyskała przychód na poziomie 2,535 mld zł (roczny wzrost o 2%) oraz zysk netto w wysokości 342 mln zł (roczny wzrost o 47,7%). EBITDA całej Grupy wyniosła 902 mln zł, a marża EBITDA 35,6%.

Skomentuj!