Urzędy z pełnym dostępem do naszych danych kontaktowych 2017-03-16


Resort cyfryzacji proponuje utworzenie centralnego rejestru danych kontaktowych. Każdy urząd będzie miał dostęp do naszych pełnych danych osobowych.

Skomentuj!