T-Mobile – niekorzystne zmiany umów i możliwość ich rozwiązania 2017-03-21

T-Mobile Polska informuje o zmianie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21 kwietnia 2017r. w cenniku Taryf Jump Profirma. W przypadku braku akceptacji powyżej wyszczególnionych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych.

Skomentuj!