Polska armia inwestuje w strategiczną infrastrukturę 2017-03-31

Tylko w 2017 roku, na modernizację polskiej armii wydanych zostanie 37 mld 152 mln zł. Ważną część tych wydatków stanowić będą inwestycje na IT i cyberbezpieczeństwo.
Coraz większe znaczenie dla naszej armii mają technologie informatyczne. Są to zarówno systemy IT, infrastruktura wspierająca działalność operacyjną oraz wspomagająca działania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Skomentuj!