Wyniki Grupy Eurotel w 2016 2017-04-06


Skonsolidowane przychody Grupy Eurotel na koniec 2016 r. wyniosły 338,3 mln zł, a zysk netto 9,32 mln zł.

Skomentuj!