Cisco 2017 ACR – cyberbezpieczeństwo w firmach: 5 głównych wyzwań 2017-04-12

Podczas gdy firmy coraz wyraźniej odczuwają biznesowe skutki zaniedbań kwestii bezpieczeństwa, borykając się ze złożonością systemów, brakiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry i budżetu, cyberprzestępcy wykorzystują rozwój nowych technologii, aby zwiększyć skuteczność swoich ataków.

Skomentuj!