MEDIATEL broni się przed wrogim przejęciem 2017-04-12

Celem zarządu Spółki jest obrona Grupy Kapitałowej HAWE, w tym w szczególności jej aktywów w postaci przedsiębiorstwa HAWE Telekom w restrukturyzacji przed próbą wrogiego przejęcia, do którego – w ocenie Zarządu Spółki – mogą prowadzić działania realizowanie przez pełnomocnika Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która jest głównym wierzycielem Hawe Telekom – informuje Spółka w komunikacie prasowym.

Skomentuj!