UOKiK -Telekomunikacja Cyfrowa wprowadza konsumentów Orange w błąd 2017-04-18

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał ponad 200 skarg na działania Telekomunikacji Cyfrowej – spółki świadczącej usługi telefoniczne w sieci stacjonarnej. W związku z napływającymi sygnałami, prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Telekomunikacji Cyfrowej i zdecydował się ostrzec konsumentów.

Skomentuj!