Weryfikacja tożsamości klientów bankowości furtką dla oszustw finansowych 2017-05-05

Wraz ze wzrostem popularności bankowości online i mobilnej klienci nie tylko padają ofiarą oszustw finansowych, ale stanowią również swego rodzaju bramę wejściową umożliwiającą ataki na kanały cyfrowe banków. Co czwarty bank ma trudności z weryfikacją tożsamości klientów bankowości online.

Skomentuj!