UKE ws. roamingu – zasada roam like at home obowiązuje 2017-05-16

Stanowisko Prezesa UKE w sprawie roamingu – wszyscy operatorzy powinni dostosować swoje oferty roamingowe do obowiązujących przepisów prawa, mówiących o przełożeniu ofert krajowych na połączenia na terenie państw Unii, z uwzględnieniem darmowych limitów minutowych, SMS i MMS oraz usług nielimitowanych przyznanych w kraju, podczas podróży zagranicznych na obszarze UE.

Skomentuj!