Apple pogodził się z Nokią 2017-05-23


Firmy Apple i Nokia podpisały wieloletnią umowę dotyczącą wzajemnego używania swojej własności intelektualnej.

Skomentuj!