UKE przeznaczył w 2016 roku 34,44 mln zł na zadania z zakresu telekomunikacji 2017-06-01


Opublikowano zestawienie wydatków poniesionych przez UKE w związku z realizacją zadań w zakresie telekomunikacji za 2016 rok.

Skomentuj!