UKE żąda od operatorów danych o roamingu 2017-06-21


UKE wzywa operatorów do przekazania danych na temat połączeń roamingowych.

Skomentuj!