Internet Rzeczy celem dla cyberprzestępców 2017-06-21

Inteligentne urządzenia – takie jak smartwatch, smart TV, ruter czy aparat – są ze sobą połączone i tworzą coraz bardziej rozpowszechnione zjawisko Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), czyli sieci urządzeń wyposażonych we wbudowaną technologię, która pozwala im współdziałać ze sobą lub ze środowiskiem zewnętrznym. Ze względu na dużą liczbę i różnorodność urządzeń Internet Rzeczy stał się atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.

Skomentuj!