UOKiK przygląda się SMS-om premium Plusa 2017-06-21

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Polkomtelowi, operator sieci Plus, na usługę m.in. Czat Towarzyski świadczoną z wykorzystaniem numerów 7218 i 60228. Konsumenci, którzy złożyli reklamację są odsyłani do „zewnętrznych podmiotów”. Przygląda się praktykom pozostałych operatorów.

Skomentuj!