Samodzielna, ale odpłatna wymiana karty SIM w Orange i nju mobile 2017-06-30

Orange w ramach swoich ofert, zarówno dla klientów indywidualnych i biznesowych, jak i Nju.mobile wprowadził od maja br. możliwość samodzielnej wymiany karty SIM. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie aktywnej karty SIM w jednej z mobilnych ofert głosowych Orange na kartę lub na abonament.

Skomentuj!