Play idzie na GPW po 5,3 mld PLN – maksymalnie 44 PLN za jedną akcję 2017-07-03

PLAY Communications będąca właścicielem 100% udziałów w P4 („PLAY”), która jest operatorem telefonii komórkowej PLAY, jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie, opublikowała dziś prospekt emisyjny oraz cenę maksymalną i rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną akcji („IPO” lub „Oferta”).

Skomentuj!