UPC przyspiesza Internet w najwolniejszej opcji 2017-07-20


UPC przyspiesza ponad 2-krotnie Internet swoim klientom, którzy mieli najniższe prędkości. Po zmianach szybkość ich łączy wzrośnie do 60 Mb/s.

Skomentuj!