Krakowski Silvair pierwszym dostawcą oprogramowania Bluetooth Mesh 2017-07-20


Bluetooth Mesh to nowy standard komunikacji bezprzewodowej, w którego opracowaniu ważną rolę odegrał polski startup.

Skomentuj!