HAWE złożyło zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości 2017-07-24

Zarząd HAWE nie zgadzając się z postanowieniem sądu wnosi o uchylenie zaskarżonego Postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania lub względnie o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez oddalenie wniosków wierzycieli o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Skomentuj!