Dobrzyński – w pierwszej publicznej ofercie sprzedaliśmy połowę akcji Play 2017-08-02

To największa i pierwsza taka oferta publiczna na polskiej giełdzie nie wliczając ofert prywatyzacyjnych, jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku i 9 debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – Play wkroczył na rynek główny GPW.

Skomentuj!