UKE SpeedTest – czyli system pomiarowy dostępu do internetu 2017-08-02

Prezes UKE chce stworzyć system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu. Zasadniczym elementem tych działań jest zapewnienie abonentom możliwości korzystania z aplikacji służącej do pomiaru jakości usługi, w szczególności prędkości pobierania i wysyłania danych z wykorzystaniem internetu mobilnego i stacjonarnego.

Skomentuj!