Firma bez granic: połączona platforma komunikacyjna jako rozwiązanie 2017-08-04

Od uelastycznienia pracy nie ma już odwrotu. Przewiduje się, że w 2020 roku prawie trzy czwarte amerykańskich pracowników będzie korzystać w pracy z urządzeń mobilnych. Craig Walker, dyrektor ds. usług udostępnianych w chmurze w przedsiębiorstwie ALE – przestawia rozwiązania, które które usuną bariery utrudniające współpracę i zapewnią przedsiębiorstwom znacznie lepszą łączność.

Skomentuj!